Hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hộ chiếu được cấp, quản lý theo quy định của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và các văn bản có liên quan. Vậy hộ chiếu trẻ em có giống hộ chiếu của người lớn? Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em như thế nào?

Trẻ em bao nhiêu tuổi được làm hộ chiếu?

Làm hộ chiếu cho trẻ em - Hướng dẫn đầy đủ chi tiết nhất

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông) là tài sản của Nhà nước. Hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam.

Vì thế, mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu khi có đề nghị. Riêng trẻ em 14 tuổi có quyền lựa chọn cấp chung hộ chiếu cùng cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc cấp hộ chiếu riêng.

Thông tư 29/2016/TT-BCA quy định về thời hạn của hộ chiếu trẻ em như sau:

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm.

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 05 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

– Trẻ em dưới chín tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ. Trong trường hợp này, hộ chiếu có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

– Trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi không cấp chung và hộ khẩu của cha hoặc mẹ; hộ chiếu được cấp tiêng thì có thời hạn 05 năm.

Xem thêm: Trẻ em đi nước ngoài có cần xin hộ chiếu không?

Thủ tục cấp hộ chiếu trẻ em

Trình tự thủ tục cấp hộ chiếu trẻ em như sau:

Xem Thêm:   Bộ 66+ Tranh Ảnh Về Quyền Trẻ Em Chibi Đẹp Ấn Tượng Nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định và nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi: đối với cấp lần đầu.

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

+ Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

+ Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

+ Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an: đối với các trường hợp đề nghị lần thứ hai trở đi

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Can bộ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị.

Xem thêm: Thủ Tục Xin Hộ Chiếu Chi Tiết Cho Trẻ Em

Hồ sơ cấp hộ chiếu cho trẻ em

Hồ sơ xin cấp hộ chiếu bao gồm:

Xem Thêm:   Luật Trẻ Em 2016 Số 102/2016/QH13 Chi Tiết Mới Nhất

Trẻ em làm hộ chiếu phổ thông có thể làm theo các trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Trẻ từ đủ 14 tuổi trở lên

Trường hợp này, hồ sơ xin cấp hộ chiếu của trẻ em như người lớn, bao gồm:

+ 01 tờ khai mẫu cấp hộ chiếu:

+ 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

+ Bản sao thẻ căn cước công dân. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

– Trường hợp 2: Trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu riêng

+ 01 tờ khai được Công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh. Tờ khai do cha, mẹ khai ký, ghi rõ họ tên và nộp thay trẻ em.

+ 02 ảnh cỡ 4x6cm mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền mầu trắng.

+ 02 bản sao giấy khai sinh của trẻ em.

+ Nếu cha, mẹ đẻ không thể trực tiếp nộp hồ sơ thì cha mẹ nuôi, người đỡ đầu, người nuôi dưỡng (có quyết định công nhận con nuôi hoặc giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu, nuôi dưỡng hợp pháp, người giám hộ) ký tờ khai và nộp thay trẻ em.

– Trường hợp 3: Trẻ em dưới 9 tuổi cấp hộ chiếu chung với hộ chiếu của cha mẹ

+ Tờ khai của cha, mẹ có thông tin và dán ảnh trẻ em đi kèm tại mục 15 và phải được Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh của con.

+ 02 ảnh cha, mẹ cỡ 4×6 cm, 2 ảnh trẻ em cỡ 3×4 cm mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền mầu trắng.

Xem Thêm:   20+ Tranh Vẽ Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em Tham Gia Dự Thi Sưu Tầm

+ 02 bản sao giấy khai sinh của trẻ em đi kèm.

Như vậy, đối với trẻ em dưới 14 tuổi, tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phải được chuẩn bị từ trước, có dán ảnh và quan trọng nhất là phải có sự xác nhận của công an, xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

 1. Họ và tên (chữ in hoa).………………………………………………………………
 2. 2. Nam Nữ
 3. Sinh ngày………….tháng…………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………………………
 4. Giấy CMND/thẻ CCCD số (2) ………………………………………Ngày cấp…./…./…….. Nơi cấp……………………..
 5. Dân tộc………………………….6. Tôn giáo. ……………………………..
 6. Số điện thoại………………………………………………
 7. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu). ………………………………………………………
 8. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú)………………………………………………………………
 9. Nghề nghiệp ………………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………………………………………….
 10. Cha: họ và tên ………………………………………………sinh ngày ………../…………/……………….

Mẹ: họ và tên …………………………………………………………………………………sinh ngày………../…………/………………..

Vợ /chồng: họ và tên……………………………………………………………………….sinh ngày………../…………/………………..

Ảnhmới chụp,

mặt nhìn thẳng,

đầu để trần,

phông nền trắng

cỡ 3×4 cm

(1)

 1. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số…………………………………..cấp ngày…………/…………/………………..
 2. Nội dung đề nghị(3)
 3. …………………………………………………………
 4. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):………………………………………..

Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam    Nữ 

      Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………………………………      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.
Xác nhận của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn(4) hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) Làm tại………………ngày…… tháng….. năm………….Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

………………………………………………………

Tải (Download) Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Trên đây là nội dung bài viết mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em mới nhất, mọi thắc mắc có liên quan đến thủ tục cấp hộ chiếu nói chung và cấp hộ chiếu cho trẻ em nhé