Câu hỏi: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là

A. Hiến pháp

B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

C. Luật hôn nhân và gia đình

D. Cả A, B, C

Đáp án đúng D.

Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là: Hiến pháp, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Quyền trẻ em là những quyền con người được áp dụng dành riêng cho trẻ em, ở mỗi độ tuổi khác nhau thì trẻ em được hưởng quyền và gánh vác những nghĩa vụ khác nhau. Việc xem xét quy định và thực hiện quyền trẻ em phải xuất phát từ quan điểm của trẻ em, vì vậy quyền trẻ em là những đặc lợi mà trẻ em được hưởng theo quy định của  pháp luật.

Các quyền cơ bản của trẻ em được quy định cả trong pháp luật quốc tế nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng. Các  quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em 1989 gồm bốn nhóm  quyền: quyền được sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia.

Ở Việt Nam, Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là: Hiến pháp, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể trẻ em có những quyền như sau:

Xem Thêm:   Bạo hành trẻ em là gì? Thực trạng, nguyên nhân và chế tài pháp luật mới nhất

Trẻ em có quyền sống

Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Quyền được chăm sóc sức khỏe

Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu

Quyền vui chơi, giải trí

Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Quyền về tài sản

Quyền bí mật đời sống riêng tư

Quyền được sống chung với cha, mẹ

Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ

Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi

Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục

Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc

Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt.

Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy

Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính

Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang

Quyền được bảo đảm an sinh xã hội

Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội

Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp

Quyền của trẻ em khuyết tật

Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn