Trẻ sơ sinh có quyền hưởng thừa kế không?

Trong các quan hệ phát sinh từ lĩnh vực dân sự, vấn đề thừa kế luôn nhận được những sự quan tâm lớn của xã hội. Có một vấn đề được khá nhiều người quan tâm là trẻ sơ sinh có quyền hưởng thừa kế không? Căn cứ theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, […]

Read More

Mức phạt cho người dạy dỗ trẻ em bằng roi vọt

Theo Luật Trẻ em 2016, trẻ em là những người dưới 16 tuổi. Đây là đối tượng luôn được hưởng sự ưu tiên cao nhất. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền lợi của trẻ em đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Điều 37 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nghiêm cấm […]

Read More

15 hành vi cấm làm với trẻ em

Trẻ em có quyền và nghĩa vụ riêng của mình, không ai có quyền xâm hại, cản trở trẻ em thực hiện quyền và nghĩa vụ đó. Theo đó, không ai được có hành vi: Tước đoạt quyền sống của trẻ; xâm hại trẻ em; Bán rượu bia, thuốc lá cho trẻ em… Theo quy […]

Read More