Cháu tôi 10 tuổi, mồ côi cha mẹ thì cháu có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không? Nếu có thì thủ tục đăng ký để được hưởng trợ cấp được quy định như thế nào? Mức trợ cấp mà cháu tôi có thể nhận là bao nhiêu? Mong nhận được hỗ trợ, xin cảm ơn.

Trẻ em mồ côi cha mẹ có được hưởng trợ cấp xã hội không?

Triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

+ Mồ côi cả cha và mẹ;

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

+ Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

Xem Thêm:   Trẻ Em Đi Máy Bay Cần Giấy Tờ Gì? Thủ Tục Đi Máy Bay Cho Trẻ Em

+ Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

+ Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ta thấy. theo quy định trên thì trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng bao gồm trẻ em mồ coi cha mẹ được quy định thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trẻ em hưởng trợ cấp xã hội cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại Điều 7 Nghị định 20/2021/NĐ-CP bao gồm:

“Điều 7. Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

Tờ khai của đối tượng theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao gồm:

a) Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng theo Mẫu số 2a ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo Mẫu số 2b ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo đó, đối với trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định nêu trên.

Mức trợ cấp xã hội đối với trẻ em mồ côi cha mẹ là bao nhiêu?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha mẹ như sau:

Xem Thêm:   Trẻ Em Đi Tàu Cần Giấy Tờ Gì? Thủ Tục Đi Tàu Chi Tiết Cho Trẻ Em

Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha mẹ được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

– Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi;

– Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.

Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP như sau:

– Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

– Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.

Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

– Tùy thuộc điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

+ Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này;

Xem Thêm:   Khai sinh cho trẻ em được pháp luật quy định ra sao? Các hành vi bị nghiêm cấm

+ Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Căn cứ các quy định trên, ta thấy mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha mẹ được xác định như sau:

(1) Đối với trẻ em dưới 4 tuổi: 360.000 đồng x 2,5 = 900.000 đồng/tháng;

(2) Đối với trẻ em từ đủ 4 tuổi trở lên: 360.000 đồng x 1,5 = 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha mẹ thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Theo đó, trong trường hợp trẻ em thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội phải làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp và sẽ được nhận mức trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật.