111 là số Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

Ngày 22/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2477/LĐTBXH-TE về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ hè. Tại Công văn này, Bộ yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị có biện pháp bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa, can […]

Read More

Trẻ em đi nước ngoài có cần xin hộ chiếu không?

Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải sử dụng nếu muốn đi máy bay trong nước hoặc nước ngoài. Vậy trẻ em thì có cần xin hộ chiếu khi ra nước ngoài không? 1. Trẻ em đi nước ngoài có phải có hộ chiếu không? Điều 33 Luật Xuất cảnh nhập […]

Read More