Chế độ tư sản ở nước châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX đã ra sức bóc lột sức lao động của người lao động trong các hầm mỏ, xí nghiệp, đặc biệt là trẻ em. Điều này làm cho phong trào chống tư sản diễn ra quyết liệt vào thời điểm đó. Vậy câu hỏi đặt ra là Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?

Câu hỏi: Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?

A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc

B. Có sức khỏe dẻo dai

C. Có số lượng đông đảo

D. Khả năng phản kháng hạn chế

Đáp án đúng là đáp án D. Giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em bởi vì Khả năng phản kháng hạn chế.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

PPT - GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2009 - 2010 PowerPoint Presentation - ID:6136665

Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất mở đầu từ ngành dệt ở Anh, sau đó lan tỏa sang nhiều ngành sản xuất khác và tới nhiều nước khác, trước hết là Mỹ, các nước châu Âu và Nhật Bản.

Cuộc cách mạng công nghiệp đã thay đổi từ nền sản xuất thủ công giản đơn, quy mô nhỏ, lao động chân tay chuyển sang sử dụng các phương tiện cơ khí và máy móc trên quy mô lớn nhờ áp dụng các sáng chế kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp. Do đó, nền sản xuất phát triển mạnh mẽ, nhiều nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp ra đời. Những người giàu nắm quyền sản xuất kinh doanh họ thuê người lao động làm việc và bóc lột sức lao động của người lao động, dẫn đến phong trào công nhân bùng nổ chống tư sản.

Xem Thêm:   111 là số Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

Trong các nhà máy xí nghiệp, hầm mỏ giới chủ sử dụng nhiều lao động trẻ em. Bởi vì những lý do như Lao động trẻ em dễ dàng bóc lột, chỉ cần trả lương thấp, đem lại nhiều lợi nhuận. Vì trẻ em còn nhỏ tuổi nên chưa có ý thức và khả năng chống lại chủ. Dùng lao động trẻ em sẽ dễ dàng di chuyển trong các hầm mỏ thấp và hẹp.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em bởi vì Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc là đáp án sai. Bởi vì trẻ em còn nhỏ tuổi, họ chưa có nhiều kiến thức và trải nghiệm nên khó để có thể sử dụng máy móc nhanh nhạy như lao động trưởng thành.

+ Phương án B. Giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em bởi vì Có sức khỏe dẻo dai là đáp án sai bởi vì trẻ em là người chưa phát triển toàn diện, về mặt thể chất còn yếu và đang trong quá trình phát triển nên trẻ em không thể có sức khỏe như lao động trưởng thành.

+ Phương án C. Giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em bởi vì Có số lượng đông đảo là đáp án sai bởi vì số lượng lao động trẻ em còn ít, số lượng lao động đông đảo là người lao đông trưởng thành.

Xem Thêm:   6+ Phương Pháp Giáo Dục Trẻ Em Hiệu Quả, Trẻ Ngoan, Đạo Đức

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em bởi vì Khả năng phản kháng hạn chế.