Hiện nay, hầu hết trẻ em mẫu giáo đều ăn trưa tại lớp. Nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Nhà nước có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi học mẫu giáo.

5 trường hợp trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa

Trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa như thế nào?

Tại Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định, trẻ mầm non thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa là trẻ em độ tuổi mẫu giáo đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có một trong những điều kiện sau:

– Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

– Không có nguồn nuôi dưỡng, chẳng hạn như: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ; cha và mẹ mất tích….

– Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

– Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

Xem Thêm:   Phim 18+ là gì? Trẻ em mấy tuổi được vào rạp chiếu phim và xem phim 18+?

– Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Lưu ý: Trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người không thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa mà thay vào đó sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ học tập. Hiện nay, các dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Dựa trên nguyên tắc hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh dân tộc thiểu số rất ít người tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP, trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

Theo đó, trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm non sẽ được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng và không được nhận hỗ trợ ăn trưa.

Thời gian được hưởng hỗ trợ hỗ trợ học tập của trẻ mầm non dân tộc thiểu số rất ít người là 12 tháng/năm cho trẻ có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp trẻ em học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.

Cách nhận tiền hỗ trợ ăn trưa của trẻ mầm non

Cách nhận tiền hỗ trợ ăn trưa của trẻ mầm non được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 105 năm 2020.

Xem Thêm:   5 điều cần biết khi sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi

Theo đó, cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được nhận bù trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi: Trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa như thế nào?