Những công việc được thuê trẻ em dưới 15 tuổi

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, diễn viên, vận động viên năng khiếu, các nghề thủ công mỹ nghệ… là nhóm những công việc được phép thuê, sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi. Theo quy định được nêu tại Luật Trẻ em 2016, trẻ em là những người dưới 16 tuổi. Theo […]

Read More

Tự ý đăng ảnh trẻ lên facebook bị phạt đến 50 triệu?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thay thế cho Nghị định 144/2013/NĐ-CP với nhiều nội dung đáng chú ý. Tự ý đăng ảnh trẻ […]

Read More

Luật Trẻ em 2016, Luật số 102/2016/QH13

QUỐC HỘI ——–Luật số: 102/2016/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— LUẬT TRẺ EM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật trẻ em. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Trẻ em […]

Read More

Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ

Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ gồm những gì? Không phải trong trường hợp  nào người sử dụng đất cũng được quyền tự do chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các đối tượng khác. 1. Sang tên sổ đỏ Sang tên sổ đỏ là việc người sử dụng đất sử dụng […]

Read More